DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. III KETVIRTIS

  Pareigybė I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis
1. Administracija 1837 1835 1837
  Direktorius 2152 2152 2186
  Direktoriaus  pavaduotojai, vyriausioji buhalterė 1732 1729 1722
2. Gydytojai 1699 1797 1971
  Šeimos gydytojai 1677 1828 1976
  Vidaus ligų gydytojai 1404 1502 1498
  Vaikų gydytojai 1270 1528 1789
  Gydytojai specialistai 1758 1827 2035
  Gydytojai odontologai 1771 1791 1955
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 847 938 995
  Logoterapeutai, surdopedagogai 800 866 905
  Medicinos psichologai 1080 1093 1182
  Socialiniai darbuotojai 701 765 787
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 740 813 859
  Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) 751 815 870
  Radiologijos specialistai, akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 699 805 811
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 594 605 658
  Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 935 1038 1032
  Sveikatos statistikai 629 795 737
  Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai 501 522 548

 

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ