DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2017 M.

 

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis  darbo užmokestis
I KETVIRTIS II KETVIRTIS III KETVIRTIS IV KETVIRTIS
1. Administracija 4 1822 1861 1798
  Direktorius 1 2117 2117 2117
  Direktoriaus pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris 3 1695 1776 1691
2. Gydytojai 90 1565  1588 1646
Šeimos gydytojai 31 1662  1582  1632
Vidaus ligų gydytojai 3 1310  1579  1257
Vaikų ligų gydytojai 4 1109  1255  1568
Gydytojai specialistai 36 1601  1663  1758
Gydytojai odontologai 16 1490  1568  1610
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 14 790  814  830
Logoterapeutai, surdopedagogai 3 781  786  776
Medicinos psichologai 4 955  1021  1039
Socialiniai darbuotojai 7 669  671  698
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 145 659  694  711
Slaugytojai 83 652  679  726
Burnos priežiūros specialistai (gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai) 32 672 701  747
Radiologijos specialistai 9 679  812  696
Akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 20 656  692  586
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 83 533  560  531
Buhalteriai, kasininkai,viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai) 16 842  895  831
Sveikatos statistikai 7 590  599  601
Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai) 60 440 479  452

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Atnaujinta: 2017 spalio 12