DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2017 M.

 

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis  darbo užmokestis
I KETVIRTIS II KETVIRTIS III KETVIRTIS IV KETVIRTIS
1. Administracija 4 1822 1861
  Vyriausiasis gydytojas 1 2117  2117
  Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris 3 1695  1776
2. Gydytojai 90 1565  1588
Šeimos gydytojai 31 1662  1582
Vidaus ligų gydytojai 4 1310  1579
Vaikų ligų gydytojai 4 1109  1255
Gydytojai specialistai 34 1601  1663
Gydytojai odontologai 19 1490  1568
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 15 790  814
Logoterapeutai, surdopedagogai 3 781  786
Medicinos psichologai 5 955  1021
Socialiniai darbuotojai 7 669  671
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 146 659  694
Slaugytojai 87 652  679
Burnos priežiūros specialistai (gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai) 32 672 701
Radiologijos specialistai 9 679  812
Akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 18 656  692
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 82 533  560
Buhalteriai, kasininkai,viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai) 16 842  895
Sveikatos statistikai 7 590  599
Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai) 59 440 479

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Atnaujinta: 2017 liepos 19