DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2019 M.

 Nr. Pareigybė 2019 M. I KETVIRTIS 2019 M. II KETVIRTIS
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
1. Administracija 4 2463 4 2250
  Direktorius 1 2823 1 2843
  Direktoriaus  pavaduotojai, vyriausioji buhalterė 3 2102 3 2052
2. Gydytojai 95 2248 94 2378
Šeimos gydytojai 32 2453 33 2408
Vidaus ligų gydytojai 3 1971 3 1974
Vaikų gydytojai 4 2178 2 2022
Gydytojai specialistai 39 2363 39 2444
Gydytojai odontologai 17 2276 17 2365
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 17 1219 16 1269
Logoterapeutai, surdopedagogai 4 1185 3 1213
Medicinos psichologai 8 1449 8 1480
Socialiniai darbuotojai 5 1022 5 1020
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 135 1062 137 1103
Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) 117 1120 118 1108
Radiologijos specialistai, akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 18 1005 19 1037
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 74 937 74 808
Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 15 1204 15 1264
Sveikatos statistikai 3 887 3 889
Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai 56 720 56 681

Pastaba. Nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl mokesčių sujungimo, darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis didinamas 1,289 karto, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (su pakeitimais ir papildymais).

2018 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ