DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. I KETVIRTIS

 

  Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis  darbo užmokestis
1. Administracija 4 1837
  Direktorius 1 2152
  Direktoriaus  pavaduotojai, vyriausioji buhalterė 3 1732
2. Gydytojai 91 1699
  Šeimos gydytojai 32 1677
  Vidaus ligų gydytojai 3 1404
  Vaikų gydytojai 4 1270
  Gydytojai specialistai 36 1758
  Gydytojai odontologai 16 1771
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 15 847
  Logoterapeutai, surdopedagogai 3 800
  Medicinos psichologai 5 1080
  Socialiniai darbuotojai 7 701
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 142 740
  Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) 113 751
  Radiologijos specialistai, akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 29 699
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 84 594
  Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 16 935
  Sveikatos statistikai 7 629
  Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai 61 501

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Atnaujinta: 2018 balandžio 20