DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2018 M.

Pareigybė I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Metai
1. Administracija 1837 1835 1837 2218 1908
  Direktorius 2152 2152 2186 2625 2330
  Direktoriaus  pavaduotojai, vyriausioji buhalterė 1732 1729 1722 2082 1768
2. Gydytojai 1699 1797 1971 2444 2054
Šeimos gydytojai 1677 1828 1976 2300 2162
Vidaus ligų gydytojai 1404 1502 1498 1746 1528
Vaikų gydytojai 1270 1528 1789 2079 1594
Gydytojai specialistai 1758 1827 2035 2669 2061
Gydytojai odontologai 1771 1791 1955 2305 2073
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 847 938 995 1273 1162
Logoterapeutai, surdopedagogai 800 866 905 1228 981
Medicinos psichologai 1080 1093 1182 1447 1450
Socialiniai darbuotojai 701 765 787 1006 773
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 740 813 859 1073 885
Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) 751 815 870 1104 870
Radiologijos specialistai, akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 699 805 811 1003 925
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 594 605 658 1014 834
Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 935 1038 1032 1431 1080
Sveikatos statistikai 629 795 737 861 789
Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai 501 522 548 904 769

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ