DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2018 M. II KETVIRTIS

 

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis  darbo užmokestis
1. Administracija 4 1835
  Direktorius 1 2152
  Direktoriaus  pavaduotojai, vyriausioji buhalterė 3 1729
2. Gydytojai 91 1797
Šeimos gydytojai 32 1828
Vidaus ligų gydytojai 3 1502
Vaikų gydytojai 4 1528
Gydytojai specialistai 36 1827
Gydytojai odontologai 16 1791
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 15 938
Logoterapeutai, surdopedagogai 3 866
Medicinos psichologai, meno terapeutai 7 1093
Socialiniai darbuotojai 5 765
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 140 813
Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) 115 815
Radiologijos specialistai, akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 25 805
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 84 605
Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 16 1038
Sveikatos statistikai 5 795
Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai 58 522

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Atnaujinta: 2018 liepos 12