DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2017 M. IV KETVIRTIS

 

Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis  darbo užmokestis
1. Administracija 4 2109
  Direktorius 1 2352
  Direktoriaus  pavaduotojai, vyriausioji buhalterė 3 2028
2. Gydytojai 90 1737
Šeimos gydytojai 31 1703
Vidaus ligų gydytojai 3 1403
Vaikų ligų gydytojai 4 1461
Gydytojai specialistai 36 1827
Gydytojai odontologai 16 1831
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 15 855
Logoterapeutai, surdopedagogai 3 870
Medicinos psichologai 5 883
Socialiniai darbuotojai 7 827
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 144 759
Slaugytojai 83 756
Burnos priežiūros specialistai (gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai) 32 786
Radiologijos specialistai 9 832
Akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 20 691
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 83 596
Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 16 908
Sveikatos statistikai 7 683
Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai 60 511

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Atnaujinta: 2018 sausio 12