DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2019 M.

  Pareigybė I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Metai
1. Administracija 2463        
  Direktorius 2823        
  Direktoriaus pavaduotojai, vyriausioji buhalterė 2102        
2. Gydytojai 2691        
  Šeimos gydytojai 2601        
  Vidaus ligų gydytojai 1971        
  Vaikų ligų gydytojai 2492        
  Gydytojai specialistai 2826        
  Gydytojai odontologai 2603        
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 1247        
  Logoterapeutai 1185        
  Medicinos psichologai 1533        
  Socialiniai darbuotojai 1022        
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 1125        
  Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) 1120        
  Radiologijos specialistai,akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 1130        
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 901        
  Buhalteriai, kasininkai,viešųjų pirkimų specialistės, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 1489        
  Sveikatos statistikai 887        
  Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio reikalų tarnybos darbuotojai 720        

Pastaba. Nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl mokesčių sujungimo, darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis didinamas 1,289 karto, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (su pakeitimais ir papildymais).

2018 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ