S. Praspaliauskienė 10 07 10 28
A. Jatkauskienė 10 18 10 25
J. Zakarevičiūtė 10 21 10 29
N. Dzerkelienė 10 24 10 31
K. Slonksnė 10 25 10 31
T. Čečina 10 18 10 28
A. Varpučianskienė 10 21 11 08
V. Varpučianskis 10 21 11 08