L. Valantinienė 07 16 08 21
A. Varpučianskienė 07 30 08 20
V. Varpučianskis 07 30 08 20
L. Babušytė- Mickevičienė 07 30 08 31
J. Šimkuvienė 08 01 08 21
I. Kazlauskienė 08 01 08 22
A. O. Jankauskienė 07 30 08 24
D. Račienė 07 30 08 31
D. Kojelienė 08 01 08 31
A. Sitnikienė 08 06 08 24
B. Andersonienė 08 06 08 30
E. Gedvilienė 08 06 08 24
N. Dzerkelienė 08 06 08 31
L. Astrauskienė 08 06 08 24
R.E. Bukauskienė 08 06 08 31
V. Sidaravičienė 08 06 08 22
S. Norkuvienė 08 06 08 24
K. Slonksnė 08 06 08 31
J. Vainikonytė-Krištaponė 08 17 09 05
L. Alysienė 08 13 09 07
I. Armalienė 08 13 08 31
T. Januševičius 08 16 09 03
V.E. Pupkutė 08 13 08 24
R. Milvidas 08 20 08 31
J. Kuznecova 08 20 09 14
V. Slunksnis 08 20 08 30
A. Maksimavičienė 08 20 08 31
R. Mikalauskas 08 20 08 23

Atnaujinta: 2018 rugpjūčio 17