Registratūra
Vieta, kabinetas
Telefonas
Darbo laikas
1 aukštas
Darbo dienomis
7.30–20.00 val.;
Šeštadieniais
9.00–14.00 val.
Informacija
1 aukštas
Darbo dienomis
7.30–20.00 val.;
Šeštadieniais
9.00–14.00 val.