2011 – 2015 m. – E. sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas

Projekto vykdytojas: VšĮ Radviliškio ligoninė

Projekto partneris: VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Projekto pradžia: 2011-04-01m.         Projekto pabaiga: 2014-04-01


VšĮ Radviliškio ligoninė vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

Vykdant projektą bus įdiegta Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema, užtikrinanti medicininių duomenų perdavimą į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, sukuriant paciento viso gyvenimo elektroninių sveikatos įrašų istoriją.

Projektas sudarys sąlygas Radviliškio regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o specialistams – saugiai keistis informacija šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis.

Bendra projekto vertė – beveik 2,3 mln. litų. Iš jų per 1 mln. litų kainuos regioninės informacinės sistemos įdiegimas, beveik 0,9 mln. litų skirta techninei įrangai – kompiuteriams, pausdintuvams, informacinės sistemos centrui – įsigyti.

Likusios lėšos bus skirtos sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos diegimo techninei priežiūrai vykdyti, specifikacijai, diegimo investicijų projektui parengti, taip pat administravimui bei kitoms projekto vykdymo reikmėms.

Projektą planuojama baigti iki 2014 metų balandžio mėnesio.

Radviliškio ligoninė – šio projekto vykdytoja. Be jos, projekte dalyvauja dar 17 Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų – ligoninių, poliklinikų ir ambulatorijų.


Įgyvendinti projektai:

Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Varpo g. 9

Projekto būsena: Įgyvendintas projektas

Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Projekto partneris: VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Projekto pradžia: 2009-06-05         Projekto pabaiga: 2012-12-13

Bendra projekto vertė:

2 632 498,49 Lt

Projektui skirtas finansavimas:

2 632 498,49 Lt

Projektui išmokėta lėšų:

62 225,63 Lt

Iš jo ES dalis:

2 237 623,72 Lt

Iš jo ES dalis:

52 891,79 Lt

Siekiant tobulinti asmens psichikos sveikatos paslaugų sistemą, reikia modernizuoti stacionarios psichiatrijos grandį, investuojant į psichiatrijos dienos stacionarų patalpų įrengimą su šiuolaikinėmis specialiosios priežiūros priemonėmis bei aprūpinant jas reikiama medicinine įranga. Kokybiškos psichikos sveikatos paslaugos neįmanomos be modernios ir efektyvios stacionarinės pagalbos infrastruktūros.Šiaulių psichikos dienos centro paskirtis: teikiant socialines ir medicinines paslaugas, sustiprinti psichikos negalios žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti socializaciją ir sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus.Projekto pagrindinės veiklos – patalpų, esančių Varpo g. 9, Šiauliuose, skirtų Psichikos dienos stacionaro (centro) veiklai, rekonstrukcija bei įrangos, reikalingos psichikos dienos centro veiklos vykdymui, įsigijimas.Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – psichikos negalią turintys žmonės, jų šeimų nariai, medicinos ir aptarnaujantis personalas.Netiesioginiai naudos gavėjai – Šiaulių miesto, rajono ir viso regiono gyventojai.

2008 m. UNODC projektas  ,,ŽIV-AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Estijos, Latvijos ir Lietuvos įkalinimo įstaigose 2008-09-01–2009-09-01” (Metadono programa).

Šiaulių miesto savivaldybė įgyvendino projektą ,,Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas ir optimizavimas Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre“ ir panaudos sutartimi perdavė :

–     keturis automobilius ,,Volkswagen Golf Trendline 1,6,FSI;

–    dešimt kompiuterių „ORDI Blue 360“ su įdiegta programine įranga ir dešimt monitorių „Philips 170S8FS“;

–    dvidešimt keturis komplektus baldų šeimos gydytojų kabinetams;

–    eturias daugiafunkcines ginekologines kėdes GK-3;

–   penkerias svarstykles su ūgio matuokle SECA 745 kūdikiams ir dešimt svarstyklių su ūgio matuokle SECA 711 suaugusiems.