Duomenų saugumas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) 2016/679. Šis reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tvarkyti duomenis skaidriai, t. y. tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises.

Daugiau informacijos apie tai rasite kitose skiltyse.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status