Darbo taryba

Darbo taryba išrinkta 2022 m. liepos 26 d.

Darbo tarybą sudaro – pirmininkas ir 6 nariai.

Informaciją apie darbo tarybos sudėtį galima gauti Personalo ir teisės skyriuje.

2022-08-10