DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

 

Informacija pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu

INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

2022 m.

Pareigybė

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2022 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Administracija

33

2213

32 2238 32 2184 31 2816 32 2363

Gydytojai

83

4028

84 4285 86 4362 85 5187 85 4466

Slaugytojai

87

1791

88

1821 87 1836 88 2228 88 1919

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

76

1777

77 1838 78 1852 78 2311 77

1945

Kitas personalas

33

812

36 863 35 851 39 1085 36

903

2021 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2020 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2019 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2018 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ