DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu“.

VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS

2019 M.

Pareigybė I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis
    Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
1. Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyriausioji buhalterė) 4 2282 4 2250 4 2760
2. Gydytojai 95 2358 94 2393 95 2504
  Šeimos gydytojai 32 2453 33 2408 32 2590
  Vidaus ligų gydytojai 3 1971 3 1974 3 2180
  Vaikų gydytojai 4 2178 2 2022 2 2250
  Gydytojai specialistai 39 2363 39 2444 42 2462
  Gydytojai odontologai 17 2276 17 2365 16 2532
3. Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą 17 1261 16 1286 16 1396
  Logoterapeutai, surdopedagogai 4 1185 3 1213 3 1303
  Medicinos psichologai 8 1449 8 1480 8 1621
  Socialiniai darbuotojai 5 1022 5 1020 5 1093
4. Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas 135 1105 137 1098 137 1243
  Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) 117 1120 118 1108 118 1263
  Radiologijos specialistai, akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai 18 1005 19 1037 19 1118
5. Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų 74 825 74 808 77 934
  Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai 15 1204 15 1264 17 1530
  Sveikatos statistikai 3 887 3 889 3 946
  Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai 56 720 56 681 57 756

 

Pastaba. Nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl mokesčių sujungimo, darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis didinamas 1,289 karto, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (su pakeitimais ir papildymais).

2018 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ