DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu

INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

2020 m.

Pareigybė

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2020 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Administracija

29

1757

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytojai

89

3102

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaugytojai

127

1382

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

42

1335

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas personalas

38

760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2018 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status