DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Informacija pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu

INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

2020 m.

Pareigybė

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2020 m.

 

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Administracija

29

1757

30

1938

29

1905

31

2398

30

2005

Gydytojai

89

2851

74

3046

90

3188

89

4222

85

3323

Slaugytojai

127

1305

121

1468

128

1545

128

2047

126

1592

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

 

42

 

1359

33

1629

41

1540

40

2083

39

1651

Kitas personalas

38

728

35

787

35

829

33

946

35

820

2019 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2018 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2017 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2016 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

2015 metai:

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status