Šiaulių TV reportažas apie Vaistų komiteto konferenciją
2020 18 vasario
Apsauginio kostiumo apsirengimas
2020 18 kovo

INFORMACIJA GYVENTOJAMS DĖL VEIKSMŲ EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

2020-03-03

Šiuo metu teritorijoms, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, priskiriamos šios: Kinija (visos provincijos), Šiaurės Italijos regionas (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras. Pastoviai atnaujinama informacija (http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas)

Asmenims, atvykusiems iš išvardintų teritorijų ar turėjusiems sąlytį su tikėtinu ar patvirtintu COVID-19 atveju, rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą, pagal pateiktas rekomendacijas nurodytame algoritme (pridedama).

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

  1. Asmenims parvykusiems iš teritorijų, kur vyksta COVID-19 viruso plitimas, rekomenduojama telefonu kreiptis į savo šeimos gydytoją, dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo nuotoliniu būdu. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atvykimo iš paveiktos teritorijos į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo turėto sąlyčio su tikėtinu COVID-19 atveju dienos.
  2. Asmeniui, informavus šeimos gydytoją telefonu, kad jis parvyko iš COVID-19 plitimo teritorijos ir užpildė formą, patalpintą interneto puslapyje http://nvsc.lrv.lt/covid-19, išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.
  3. Šeimos gydytojas, gavęs elektroniniu būdu užpildytą  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau NVSC) išduotą Asmens, turėjusio sąlytį su užkrečiamąja liga, siuntimą (toliau siuntimą), išduoda nedarbingumo pažymėjimą.
  4. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas prižiūrėti vaikams iki 14 metų, buvusiems paveiktose teritorijose be tėvo (įtėvio), motinos (įmotės), globėjo, 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko atvykimo iš paveiktos teritorijos į Lietuvos Respubliką dienos. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas prižiūrėti vaikui, buvusiam paveiktose teritorijose, išduodamas vaiko atstovui informavus, kad jis užpildė formą, patalpintą interneto puslapyje http://nvsc.lrv.lt/covid-19 arba gavus NVSC siuntimą.

NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMO TVARKA

           Siekiant sumažinti pacientų lankymąsi gydymo įstaigose ekstremalios situacijos metu, gali būti teikiamos šeimos gydytojų konsultacijos telefonu.

Telefonu gali būti suteikta nuotolinė gydytojo ar slaugytojo konsultacija, išrašyti medikamentai, medicinos pagalbos priemonės, koreguotas gydymas, išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

Šeimos gydytojų telefonai skelbiami Jūsų gydymo įstaigos internetinėje svetainėje.

SAUGOKIME SAVO IR KITŲ SVEIKATĄ !

KORONA VIRUSAS (COVID-19) PASITIKRINK AR ŽINAI KĄ DARYTI. >>>>SPAUSKITE ČIA!<<<<
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status