Daugiau kaip šešis dešimtmečius skaičiuojanti poliklinikos istorija – dalis ambulatorinės pagalbos Šiauliuose vystymosi istorijos, prasidėjusios dar tuometinėje Šiaulių ekonomijoje. Čia kvalifikuota gydytojų ir felčerių pagalba imta teikti anksčiau, nei kitose etnografinės Lietuvos teritorijos vietovėse. Privačių gydytojų Šiaulių mieste atsirado jau 19 a. pradžioje. 20 a. pradžioje Šiauliuose buvo geriausia Kauno gubernijoje oftalmologinė pagalba. Šiauliuose savo mokslinę veiklą pradėjo ir medicinos mokslų daktaro disertaciją 1914 m. apgynė žinomas oftalmologas Petras Avižonis. 1915 metais Šiaulių mieste dirbo 17 medicinos ir 10 dantų gydytojų, veikė 3 ligoninės, turėjusios apie 100 paruoštų lovų, Raudonojo Kryžiaus ambulatorija.

Toje vietoje, kur dabar stovi Šiaulių centro poliklinikos pastatai, pirmasis statinys iškilo dar 1898 m. Baltas dviaukštis mūrinis pastatas, tuomet pastatytas Šiaulių žydų ligoninei, ir dabar atrodo beveik nepasikeitęs ir mena ankstyvuosius Šiaulių suaugusiųjų poliklinikos metus. 1974 m., šalia pastačius keturių aukštų poliklinikos priestatą, senajame liko dirbti tik stomatologai. Po savarankiškos Stomatologijos poliklinikos veiklos laikotarpio, 2013 m. pabaigoje, istorinis pastatas vėl prijungtas prie poliklinikos – dabar čia įsikūręs Šiaulių centro poliklinikos Odontologijos centras.

archyvine

resizer

poliklinika

Šiaulių centro poliklinika, 2014 m.

Vienas pirmųjų ilgamečių poliklinikos vedėjų buvo gydytojas terapeutas Vladas Ibenskas, vadovavęs Šiaulių poliklinikai iki pat mirties 1960 m.. Nuo 1961 m. net 35 metus Šiaulių poliklinikai vadovavo gydytojas Jonas Valantinas. Tuo laikotarpiu buvo įdiegti nauji gydymo ir diagnostikos metodai, įkurta citologijos laboratorija, profilaktikos skyrius, sudarytos galimybės patekti pas gydytojus ne darbo metu. Išankstinis užsirašymas buvo pripažintas gydytojo J. Valantino racionalizaciniu pasiūlymu. 1982 m. Šiaulių poliklinika buvo pripažinta geros patirties mokykla. J. Valantinas pirmasis Lietuvoje jau 1993 m. organizavo bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų paruošimą Šiaulių miesto poliklinikoje.

Įvairiapusė plėtra

Nuo 1996 m. poliklinika buvo atskirta nuo ligoninės ir tapo savivaldybės viešąja įstaiga, o vadovu iki 2009 m. dirbo gydytojas Vladislovas Galiauskas. Jo vadovavimo laikotarpiu prie poliklinikos prijungtas Gubernijos šeimos gydytojų kabinetas, teikiamų paslaugų spektras orientuotas į pirminio lygio paslaugas.

Įvairiapusė įstaigos plėtra prasidėjo 2010 m., kai poliklinikai vadovauti ėmė energingas, iniciatyvus novatorius vyriausiasis gydytojas, buvęs Rėkyvos ambulatorijos vadovas Mindaugas Maželis. Optimizuojant valdymą bei teikiamų paslaugų kokybę įstaigos padaliniais tapo Rėkyvos ambulatorija, nuo 2013 m. – Psichikos dienos centras bei senajame poliklinikos pastate įsikūręs Odontologijos centras. Padaliniu išliko ir Gubernijos šeimos gydytojų kabinetas. Įstaigai grąžintas pakoreguotas senasis pavadinimas – Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras pervadintas Šiaulių centro poliklinika. Pagrindiniai šių sprendimų argumentai – tapti saugiu ir patikimu pacientams, racionaliai valdančiu išteklius ir Europos Sąjungos standartus atitinkančiu daugiaprofiliniu šiuolaikinės diagnostikos, gydymo bei profilaktikos centru Šiaurės Lietuvoje.

Šiuo laikotarpiu pradėti įgyvendinti nauji bei tęsiami ankstesni Europos Sąjungos finansuojami projektai: „E. sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“,  „Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Varpo g.“ bei kiti.