Elektroninė išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) nuoroda:
https://ipr.esveikata.lt/

Pacientas pas gydytoją patenka užsiregistravęs registratūroje ir gavęs taloną. Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vieną iš formų (E106, E 110, E 111), įrodančių piliečio draustumą ES šalyse.

Prie socialiai draudžiamų asmenų priskiriami ir kitų užsienio šalių, su kuriomis yra sudarytos tarpvalstybinės sutartys, piliečiai.
Socialiai apdraustiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai. Socialiai   neapdrausti   asmenys   už   paslaugas moka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais   įkainiais.   Paslaugų kainynas yra kasoje.

Pacientai registruojami prie langelių, suskirstytų pagal gydytojus. Registracijos talonai išduodami tai pačiai dienai arba bet kuriai kitai savaitės dienai. Talone būna nurodytas eilės numeris, kabinetas, gydytojo pavardė ir priėmimo laikas. Pacientai kviečiami pas gydytoją talonų eilės tvarka. Be eilės priimami pacientai, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba (karščiuojantys, blogai besijaučiantys ir pan.).

Priklausomai nuo susirgimo pobūdžio, pacientas gali kreiptis ne tik į šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją ar vaikų ligų gydytoją, bet ir į chirurgą, akušerį-ginekologą, psichiatrą.

Jeigu pacientui reikalingas sudėtingesnis gydymas, jis su šeimos gydytojo siuntimu (F027a) nukreipiamas pas antrinio lygio specialistą-konsultantą. Registruojantis pas antrinio lygio paslaugų specialistus, būtina turėti siuntimą. Užsiregistruoti galima atvykus į polikliniką prie registracijos langelių, kurie suskirstyti pagal gydytojus, taip pat poliklinikos nurodytais telefonais.

Gydytojas specialistas, apžiūrėjęs pacientą, skiria gydymą, vaistus, esant būtinybei, nukreipia tolesniam gydymui.

Pas dermatovenerologą galima registruotis ir be šeimos gydytojo siuntimo.

Poliklinikoje teikiamos ne tik pirminio, bet ir kai kurios antrinio lygio diagnostinės paslaugos (rentgeno diagnostika, echoskopijos, endoskopijos) ir konsultacinės (neurologo, vaikų ir paauglių gydytojo, kt). Poliklinikos pacientai pas šiuos specialistus patenka su savo šeimos gydytojo siuntimu. Kitų gydymo įstaigų pacientai, turėdami gydytojo siuntimą (F027a), registruojasi įprasta tvarka.

Psichikos sveikatos centras registruoja ir priima pacientus pastate Vytauto 101 (IV a.). Registratūros telefonas (8 41) 525 419. Registratūroje reikia pateikti asmens dokumentą.

REGISTRACIJA TELEFONU

Registruotis pas gydytoją arba kviesti į namus galima ir telefonu.
Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val.

 
 

Rėkyvos ambulatorija (Energetikų g. 18): darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., informacija ir registracija tel. (8 41) 507 317, (8 41) 507 318. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val.