Komisijos ir darbo grupės

Stebėtojų taryba

Gydymo taryba

Slaugos taryba

Vidaus medicininio audito grupė

Gydytojų konsultacinė komisija

Etikos komisija

Korupcijos prevencijos komisija