Komisijos ir darbo grupės

Stebėtojų taryba:

 1. Aleksandra Sakalauskienė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 2. Vitalija Gerikienė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 3. Eslanda Mockevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 4. Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 5. Virginija Juškienė, Lietuvos gydytojų sąjungos (profsąjungos) paskirta atstovė.

Gydymo taryba:

 1. Kristina Slonksnė, šeimos gydytoja – pirmininkė;
 2. Audronė Jakutienė, šeimos gydytoja;
 3. Audronė Navickaitė, šeimos gydytoja;
 4. Elona Gedvilienė, šeimos gydytoja;
 5. Laima Šėporaitienė, gydytoja psichiatrė;
 6. Dalia Augulienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 7. Antanas Pauliukas, gydytojas chirurgas;
 8. Stasė Norkuvienė, vaikų ligų gydytoja;
 9. Rimas Milvidas, gydytojas odontologas;
 10. Jurgita Zakarevičiūtė, gydytoja odontologė.

Slaugos taryba:

 1. Ernesta Samuilovienė, bendrosios praktikos slaugytoja – pirmininkė;
 2. Samanta Peleckaitė, bendrosios praktikos slaugytoja;
 3. Vida Naudžiūtė, bendrosios praktikos slaugytoja;
 4. Vita Stankuvienė, medicinos registratorė – bendrosios praktikos slaugytoja;
 5. Renata Česnienė, medicinos registratorė – bendrosios praktikos slaugytoja;
 6. Danutė Motiečiūtė, bendruomenės slaugytoja;
 7. Rasa Juozėnienė, bendruomenės slaugytoja;
 8. Veronika Sakalauskienė, bendruomenės slaugytoja;
 9. Rita Paškevičienė, akušerė;
 10. Danutė Morkūnienė, medicinos registratorė – psichikos sveikatos slaugytoja;
 11. Danutė Bukhtina, vyresnioji gydytojo odontologo padėjėja;
 12. Natalja Lukjanova, vyresnioji gydytojo odontologo padėjėja.

Vidaus medicininio audito grupė:

 1. Kristina Slonksnė, šeimos gydytoja – vidaus medicininio audito grupės vadovė;
 2. Audronė Jakutienė, šeimos gydytoja;
 3. Aurelija Bartkevičienė, šeimos gydytoja;
 4. Dalia Augulienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 5. Rimas Milvidas, gydytojas odontologas.

Gydytojų konsultacinė komisija:

 1. Audronė Jakutienė, šeimos gydytoja – pirmininkė;
 2. Kristina Slonksnė, šeimos gydytoja;
 3. Algirdas Mackela, šeimos gydytojas;
 4. Elona Gedvilienė, šeimos gydytoja;
 5. Aurelija Bartkevičienė, šeimos gydytoja;
 6. Ina Kazlauskienė, šeimos gydytoja;
 7. Laima Šėporaitienė, gydytoja psichiatrė;
 8. Jelena Kuznecova, gydytoja psichiatrė;
 9. Violeta Fitkevičienė, gydytoja psichiatrė;
 10. Dalia Augulienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 11. Asta Damkuvienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 12. Antanas Pauliukas, gydytojas chirurgas;
 13. Robertas Mikalauskas, gydytojas ortopedas traumatologas;
 14. Gražvydas Jocas, bendruomenės slaugytojas, sekretorius;
 15. Raimonda Jankauskienė, bendruomenės slaugytoja, sekretorius;
 16. Danutė Motiečiūtė, bendruomenės slaugytoja, sekretorius;
 17. Gražina Staškienė, bendruomenės slaugytoja, sekretorius.

Etikos komisija:

 1. Leonas Šepetauskas, gydytojas psichiatras – pirmininkas;
 2. Nijolė Liubinskienė, medicinos psichologė;
 3. Algirdas Mackela, šeimos gydytojas;
 4. Audronė Navickaitė, šeimos gydytoja;
 5. Veronika Sakalauskienė, bendruomenės slaugytoja;
 6. Danutė Šapalienė, kviestinė bendruomenės atstovė.

Korupcijos prevencijos komisija:

 1. Virgilija Rušinskienė, vyriausioji buhalterė;
 2. Kristina Slonksnė, vidaus medicininio audito grupės vadovė;
 3. Rimas Milvidas, vidaus medicininio audito grupės narys, Odontologijos centro vedėjas;
 4. Jadvyga Odminienė, vyriausioji slaugos administratorė;
 5. Dalia Jankevičienė, viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.