Komisijos ir darbo grupės

Stebėtojų taryba:

 1. Aleksandra Sakalauskienė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 2. Vitalija Gerikienė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 3. Eslanda Mockevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 4. Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 5. Virginija Juškienė, Lietuvos gydytojų sąjungos (profsąjungos) paskirta atstovė.

Gydymo taryba:

 1. Kristina Slonksnė, šeimos gydytoja – pirmininkė;
 2. Audronė Jakutienė, šeimos gydytoja;
 3. Audronė Navickaitė, šeimos gydytoja;
 4. Elona Gedvilienė, šeimos gydytoja;
 5. Laima Šėporaitienė, gydytoja psichiatrė;
 6. Dalia Augulienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 7. Antanas Pauliukas, gydytojas chirurgas;
 8. Stasė Norkuvienė, vaikų ligų gydytoja;
 9. Rimas Milvidas, gydytojas odontologas;
 10. Jurgita Zakarevičiūtė, gydytoja odontologė.

Slaugos taryba:

 1. Ernesta Samuilovienė, bendrosios praktikos slaugytoja – pirmininkė;
 2. Samanta Peleckaitė, bendrosios praktikos slaugytoja;
 3. Vida Naudžiūtė, bendrosios praktikos slaugytoja;
 4. Vita Stankuvienė, medicinos registratorė – bendrosios praktikos slaugytoja;
 5. Renata Česnienė, medicinos registratorė – bendrosios praktikos slaugytoja;
 6. Danutė Motiečiūtė, bendruomenės slaugytoja;
 7. Rasa Juozėnienė, bendruomenės slaugytoja;
 8. Veronika Sakalauskienė, bendruomenės slaugytoja;
 9. Rita Paškevičienė, akušerė;
 10. Danutė Morkūnienė, medicinos registratorė – psichikos sveikatos slaugytoja;
 11. Danutė Bukhtina, vyresnioji gydytojo odontologo padėjėja;
 12. Natalja Lukjanova, vyresnioji gydytojo odontologo padėjėja.

Vidaus medicininio audito grupė:

 1. Kristina Slonksnė, šeimos gydytoja – vidaus medicininio audito grupės vadovė;
 2. Audronė Jakutienė, šeimos gydytoja;
 3. Aurelija Bartkevičienė, šeimos gydytoja;
 4. Dalia Augulienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 5. Rimas Milvidas, gydytojas odontologas.

Gydytojų konsultacinė komisija:

 1. Audronė Jakutienė, šeimos gydytoja – pirmininkė;
 2. Kristina Slonksnė, šeimos gydytoja;
 3. Nijolė Dzerkelienė, šeimos gydytoja;
 4. Algirdas Mackela, šeimos gydytojas;
 5. Gražvydas Kaminskas, šeimos gydytojas;
 6. Elona Gedvilienė, šeimos gydytoja;
 7. Aurelija Bartkevičienė, šeimos gydytoja;
 8. Ina Kazlauskienė, šeimos gydytoja;
 9. Regina Januškienė, šeimos gydytoja;
 10. Laima Šėporaitienė, gydytoja psichiatrė;
 11. Jelena Kuznecova, gydytoja psichiatrė;
 12. Violeta Fitkevičienė, gydytoja psichiatrė;
 13. Dalia Augulienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 14. Asta Damkuvienė, gydytoja akušerė ginekologė;
 15. Antanas Pauliukas, gydytojas chirurgas;
 16. Robertas Mikalauskas, gydytojas ortopedas traumatologas;
 17. Gražvydas Jocas, bendruomenės slaugytojas, sekretorius;
 18. Raimonda Jankauskienė, bendruomenės slaugytoja, sekretorius;
 19. Danutė Motiečiūtė, bendruomenės slaugytoja, sekretorius;
 20. Gražina Staškienė, bendruomenės slaugytoja, sekretorius.

Etikos komisija:

 1. Leonas Šepetauskas, gydytojas psichiatras – pirmininkas;
 2. Nijolė Liubinskienė, medicinos psichologė;
 3. Algirdas Mackela, šeimos gydytojas;
 4. Audronė Navickaitė, šeimos gydytoja;
 5. Veronika Sakalauskienė, bendruomenės slaugytoja;
 6. Danutė Šapalienė, kviestinė bendruomenės atstovė.

Korupcijos prevencijos komisija:

 1. Aušra Varpučianskienė, direktoriaus pavaduotoja medicinai;
 2. Virgilija Rušinskienė, vyriausioji buhalterė;
 3. Kristina Slonksnė, vidaus medicininio audito grupės vadovė;
 4. Rimas Milvidas, vidaus medicininio audito grupės narys, Odontologijos centro vedėjas;
 5. Jadvyga Odminienė, vyriausioji slaugos administratorė;
 6. Dalia Jankevičienė, viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status