1. Forma Nr. 079/a
Negaliojanti
 

2. Forma Nr. 027-1/a
Vaiko sveikatos pažymėjimas, reikalingas pateikti ugdymo įstaigoms, vykstančiam į stovyklą.
Išduoda šeimos gydytojas ir gydytojas odontologas.

 

3. Forma Nr. 046/a
Medicininis pažymėjimas, reikalingas gydytojams, slaugytojams,
advokatams, specialistams dėl licencijos.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba / šeimos gydytojas /
vaikų ligų gydytojas / vidaus ligų gydytojas / gydytojas psichiatras.

 

Poliklinikos gydytojų konsultacinė komisija (GKK) išduoda medicininį
pažymėjimą (F Nr. 046/a) apie įvaikinamojo ir įvaikintojo sveikatą.
Apskaitos forma Nr. 046/a gali būti naudojama ir kitais atvejais, kai reikia paliudyti
asmens sveikatos būklę, atliktus tyrimus, skiepus, GKK išvadas.

 

4. Forma Nr. 094-1/a
Medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą ar teismą.
Išduoda gydantysis gydytojas.

 

5. Forma Nr. 049/a
Asmens privalomo sveikatos tikrinimo kortelė – norintiesiems įsigyti šaunamąjį ginklą.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

 

6. Forma Nr. 047/a
Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, reikalingaįsidarbinant.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

 

7. Forma Nr. 048/a
Medicininė knygelė dirbantiesiems.
Darbdavio užpildytą medicininę knygelę pacientas pateikia Profilaktinių sveikatos
tikrinimų tarnybai / šeimos gydytojui dėl periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo ir
išvadų surašymo.

 

8. Forma Nr. 048-2/a
Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

 

9. Forma Nr. 082/a
Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.