1. Forma Nr. 079/a
Negaliojanti
 

2. Forma Nr. 027-1/a
Vaiko sveikatos pažymėjimas, reikalingas pateikti ugdymo įstaigoms, vykstančiam į stovyklą.
Išduoda šeimos gydytojas ir gydytojas odontologas.

 

3. Forma Nr. 046/a
Medicininis pažymėjimas, reikalingas gydytojams, slaugytojams,
advokatams, specialistams dėl licencijos.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba / šeimos gydytojas /
vaikų ligų gydytojas / vidaus ligų gydytojas / gydytojas psichiatras.

 

Poliklinikos gydytojų konsultacinė komisija (GKK) išduoda medicininį
pažymėjimą (F Nr. 046/a) apie įvaikinamojo ir įvaikintojo sveikatą.
Apskaitos forma Nr. 046/a gali būti naudojama ir kitais atvejais, kai reikia paliudyti
asmens sveikatos būklę, atliktus tyrimus, skiepus, GKK išvadas.

 

4. Forma Nr. 094-1/a
Medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą ar teismą.
Išduoda gydantysis gydytojas.

 

5. Forma Nr. 049/a
Asmens privalomo sveikatos tikrinimo kortelė – norintiesiems įsigyti šaunamąjį ginklą.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

 

6. Forma Nr. 047/a
Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, reikalingaįsidarbinant.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

 

7. Forma Nr. 048/a
Medicininė knygelė dirbantiesiems.
Darbdavio užpildytą medicininę knygelę pacientas pateikia Profilaktinių sveikatos
tikrinimų tarnybai / šeimos gydytojui dėl periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo ir
išvadų surašymo.

 

8. Forma Nr. 048-2/a
Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

 

9. Forma Nr. 082/a
Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status