Gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias, kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudoti materialinius bei žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų , jų šeimos narių bei darbuotojų poreikius ir lūkesčius.

Vizija

Šiaulių centro poliklinika – saugus ir patikimas pacientams, racionaliai valdantis išteklius bei atitinkantis Europos standartus šiuolaikinis diagnostikos, gydymo ir profilaktikos centras šiaurės Lietuvoje.

Pagrindinis veiklos tikslas

Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą, siekti kvalifikuoto, savalaikio, tęstinio bei laiku prieinamo paslaugų teikimo, atitinkančio pacientų poreikius ir lūkesčius.

Tikslai

– ugdyti gyventojų, pirmiausia – pacientų, rūpinimąsi savo sveikata;

– kelti darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti atsakomybę už pavestą darbą, stiprinti savikontrolę;

– sudaryti tinkamą darbo aplinką sveikatos centro darbuotojams bei pacientams/klientams, užtikrinti darbuotojų darbų ir sveikatos saugą,

– saugoti aplinką nuo įstaigos veiklos medžiagų;

– pagal galimybes ir išteklius nuolat tobulinti ir atnaujinti sveikatos priežiūros bei informacines technologijas;

– diegti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą, sudaryti sąlygas darbuotojams aktyviai dalyvauti šioje veikloje;

– tirti ir gydyti pacientus tik pagal patvirtintas diagnostikos ir gydymo metodikas (standartus), naudojant LR SAM aprobuotą medicinos techniką, vaistus;

– operatyviai valdyti pacientų skundus, neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jiems šalinti;

– sveikatos priežiūros kokybės politiką įgyvendinti per šias pagrindines kokybės dimensijas, atspindinčias mūsų įstaigos veiklos bei teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų:

– orientaciją į pacientą, jo šeimą, visuomenę;

– saugą;

– prieinamumą;

– savalaikiškumą;

– teisumą;

– tęstinumą;

– veiksmingumą;

– efektyvumą;

– harmoningą funkcionavimą su mus supančia aplinka.