Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro paskirtis – teikti socialines ir medicinines paslaugas, skatinti pacientų socializaciją, stiprinti žmonių su psichikos negalia gebėjimus prisitaikyti aplinkoje, padėti jiems integruotis į visuomenę.

Paslaugos pacientams teikiamos:

  • pirmadieniais–penktadieniais

09.00–17.00 val.

  • informacija, registratūra

(8 41) 524 874, (8 41) 525 419.

  • Šeštadieniais ir sekmadieniais stacionaras nedirba.

Atvykstant į psichikos (psichiatrijos) dienos stacionarą reikia turėti:

  • gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr. 027/a.),
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • privalomąjį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Įstaigoje socialiai apdraustiems pilnamečiams asmenims, atvykusiems su gydytojo psichiatro siuntimu, teikiamos šios nemokamos paslaugos:

  • gydytojo psichiatro konsultacija;
  • medicinos psichologo konsultacijos ir psichoterapijos užsiėmimai;
  • psichikos sveikatos slaugytojų teikiamos paslaugos (konsultacijos, medikamentų švirkštimas, priežiūra);
  • užimtumo ir kitos veiklos (meno, muzikos, medžio drožimo, molio lipdymo, siuvimo ir siuvinėjimo, judesio terapijos, aromaterapijos (kvapų), relaksacijos, kompiuterinio raštingumo, kasdieninių įgūdžių lavinimo, multisensorinės terapijos).

Paslaugų apimtį numato gydantis psichiatras.

Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro paslaugų apimtys nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintose medicininėse normose.