Pranešimai apie nusišalinimą

2021 m. spalis
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero 2021-10-07 potvarkiu Nr. MP-300 "Dėl atsakingo asmens skyrimo siekiant išvengti interesų konflikto" informuojame, kad įstaigos vadovas yra nusišalinęs nuo sprendimų, susijusių su darbuotojo R.M. darbo santykiais.