PRISIRAŠYMO TVARKA

VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje gali prisirašyti kiekvienas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo.

Prieš pasirinkdamas šeimos gydytoją, asmuo telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs į įstaigą sužino, ar norimo pasirinkti šeimos gydytojo darbo krūvis leidžia pasirinkti gydytoją. Asmuo, pasirinkęs konkretų gydytoją, turi užpildyti, pasirašyti ir pateiktiPrašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (toliau – Prašymas) vienu iš nurodytų būdų:

•   atvykus į VšĮ Šiaulių centro polikliniką bei pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

•   elektroniniu paštu statistika@siauliupoliklinika.lt  pateikus Prašymą, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;

•   paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

•   per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (Elektroninės valdžios vartus), Prašymą užpildžius ir pateikus elektroniniu būdu;

•   elektroniniu paštu statistika@siauliupoliklinika.lt pateikiant pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą Prašymą bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (šiuo būdu dokumentus galima pateikti tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti Prašymo kitais būdais. Prašymo originalą privaloma pateikti per 30 kalendorinių dienų (tiesiogiai atvykus į įstaigą, paštu ar per pasiuntinį).

Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 ,,Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (su papildymais ir pakeitimais), už prisirašymo dokumentų tvarkymą asmuo (globėjas) poliklinikai privalo mokėti 0,29 euro mokestį. Jei kitą gydymo įstaigą renkasi anksčiau nei po 6 mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą asmuo (globėjas) pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį.

Prirašymo mokestis netaikomas Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams. Jei asmuo studijų laikotarpiu anksčiau nei po 6 mėnesių pasirenka kitą gydymo įstaigą – moka 0,29 euro mokestį.

Informacija teikiama telefonu (8 41) 523 869 arba (8 41) 522 293.

Šeimos gydytojų, pas kuriuos galima prisirašyti, sąrašas:

Gydytojo vardas, pavardėPastabos
Irena ArmalienėNuo 18 m.
Audronė JakutienėNuo 7 m.
Kazys KazlauskasNuo 18 m.
Liucija AlysienėNuo 18 m.
Laima MizarienėNuo 18 m.
Liucija AstrauskienėNuo 18 m.
Vaidotas VarpučianskisNuo 18 m.
Sigutė PraspaliauskienėVaikai iki 17 m. imtinai
Greta ReikertaitėNuo 3 m.

Prisirašymo formas rasite čia:

Prisirašymo forma registruojantis poliklinikoje pirmą kartą

Forma keičiant gydytoją


Prisirašymas pas šeimos gydytoją per el. valdžios vartus