SKELBIAMAS KONKURSAS VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGOMS UŽIMTI

2023-03-15

Skelbiamas konkursas vyriausiojo finansininko pareigoms užimti viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje.

Pareigų pavadinimas: vyriausiasis finansininkas

Pareigybės aprašymas:

Vyriausiasis finansininkas – pareigybės aprašymas

Darbo užmokestis – pastovioji darbo užmokesčio dalis: koeficientas 3,2 padaugintas iš Poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtinto darbo užmokesčio bazinio dydžio (bazinis dydis – praeitų kalendorinių metų Vyriausybės nustatytas MMA), darbo krūvis – už 0,75 etato 1752 Eur. Kintamoji dalis skiriama vadovaujantis Poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašu už 0,75 etato darbo krūvį – 798Eur.

Sudaroma neterminuota darbo sutartis, su 3 mėn. išbandymo laikotarpiu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Asmens dokumento kopija;
2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams;
3. Gyvenimo aprašymas – nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, dalykines savybes ir darbo patirtį. Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame aprašyme turi būti nurodyti ir jie;
4. Pretendento anketa (anketa pridedama);
5. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija (forma pridedama);
6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija (pažyma apie darbą ir užimtas pareigas ir atliekamas darbo funkcijas).

Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 28 d.

Kilus abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar pateiktos informacijos aiškumo, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir/ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuoti el. paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:
Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį) https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-finansininkas-322;866620.html      Skelbimo Nr. 86662

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Pasiteiravimo telefonu numeriai: (8 41) 52 31 13, (8 41) 37 40 43,

Elektroninio pašto adresas: info@siauliupoliklinika.lt arba personalas@siauliupoliklinika.lt
Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00val. ir nuo 12.45 val. iki 16.45 val.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną). Konkurso paskelbimo data 2023 m. kovo 15 d.,skelbimas galioja iki 2023 m. kovo 28 d. (imtinai).