Sutikimas medicininių paslaugų teikimui

Sutikimo forma „Sutikimas medicininių paslaugų teikimui“, kurią pacientas pasirašo savanoriškai atvykęs į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

„Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.366848

„Dėl Invazinių ir (ar) intervencinių procedūrų, kurios nepažeidžia audinių ir (ar) organų vientisumo ir gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį paciento sveikatai, sąrašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e5dc7404f2b11eaa1dfa55695c2be13