Komisijos pirmininkė Jadvyga Odminienė – vyriausioji slaugos administratorė,

Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dalia Jankevičienė – viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.

Nariai:

Rimas Milvidas – Odontologijos centro vedėjas,

Gintaras Makštutis – laboratorijos vedėjas,

Julita Kanaukienė – personalo-viešųjų pirkimų specialistė,

Dovilė Černiauskienė – viešųjų pirkimų specialistė,

Nijolė Šambarauskienė – slaugos administratorė – gydytojo odontologo padejėja,

Povilas Balsys – kompiuterių tinklo administratorius, ūkio reikalų tarnybos vedėjas.