2020-2023 m. – Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste

Aprašymas: projekto tikslas – padidinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems narkotinėmis ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų. Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos žemo slenksčio paslaugos siekiant mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką asmeniui ir visuomenei.

Žemo slenksčio paslaugų kabinete, asmenims, nepasirengusiems atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo bus sudarytos sąlygos naudotis žalos mažinimo paslaugomis (švirkštų, adatų keitimas, tvarsliavos, dezinfekcijos priemonių dalijimas). Žemo slenksčio kabineto darbuotojai mokys ir motyvuos paslaugų gavėjus atsisakyti narkotikų vartojimo, bandys įtraukti į reabilitacijos, resocializacijos, metadono programas.

Įgyvendinamas projektas suteiks galimybę atskirties grupės asmenims gauti nemokamą anoniminę sveikatos priežiūros, socialinę ir psichologinę pagalbą, bei galimybę lengviau integruotis į visuomenę.

Projekto biudžetas – apie 210 tūkst. Eur Europos Sąjungos socialinio fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Viešąja įstaiga Šiaulių centro poliklinika

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 2020-2023 m.

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Dovidaitytė, el. paštas dainora.dovidaityte@siauliai.lt, tel. Nr. 8 41 383 424.

Žemo slenksčio kabinetas

Platesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 524 515

Rekomendacijos žemo slenksčio kabineto lankytojams


 
2019 – 2021 m. – Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste
 

Aprašymas: projekto tikslas – pagerinti VšĮ Šiaulių centro poliklinikos ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms

Inicijuojamas kompleksinis projektas, kuriame dalyvauja dvi didžiausios Šiaulių miesto savivaldybėje veikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios paslaugas pagal sutartis su teritorine ligonių kasa: VšĮ Šiaulių centro poliklinika ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras. Projektu sprendžiamos problemos – vaikų dantų ėduonies paplitimas, didėjantis vyresnio amžiaus asmenų sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, įskaitant paslaugas namuose, neįgaliesiems nepritaikyta fizinė infrastruktūra. Esama VšĮ Šiaulių Centro poliklinikos infrastruktūra neužtikrina aukštos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams: poliklinikos ir Odontologijos centro patalpos nepritaikytos specialiuosius poreikius turinčių žmonių reikmėms, esama įranga ir baldai nudėvėti, seni, trūksta tam tikros įrangos. Esama VšĮ Dainų PSPC infrastruktūra neužtikrina aukštos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams: patalpoms reikalingas remontas, esama įranga ir baldai nudėvėti, seni, trūksta tam tikros įrangos.

Projektas yra skirtas pagerinti Šiaulių miesto pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Įgyvendinant projektą lėšos bus investuojamos į burnos ligų diagnostikai skirtos naujos odontologinės įrangos, medicinos įrangos, kompiuterių įsigijimą, gydytojų kabinetų aprūpinimą baldais, tikslinių transporto priemonių įsigijimą, patalpų remontą ir jų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Projekto biudžetas – apie 807 tūkst. Eur, iš jų apie 746,3 tūkst. Eur Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 60,5 tūkst. Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – VšĮ Šiaulių centro poliklinika ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centru.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2021 m.

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Dovidaitytė, el. paštas dainora.dovidaityte@siauliai.lt, tel. Nr. 8 41 383 424.

 

 
2011 – 2015 m. – E. sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
 

Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas

Projekto vykdytojas: VšĮ Radviliškio ligoninė

Projekto partneris: VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Projekto pradžia: 2011-04-01m.         Projekto pabaiga: 2014-04-01

 

VšĮ Radviliškio ligoninė vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

Vykdant projektą bus įdiegta Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema, užtikrinanti medicininių duomenų perdavimą į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, sukuriant paciento viso gyvenimo elektroninių sveikatos įrašų istoriją.

Projektas sudarys sąlygas Radviliškio regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o specialistams – saugiai keistis informacija šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis.

Bendra projekto vertė – beveik 2,3 mln. litų. Iš jų per 1 mln. litų kainuos regioninės informacinės sistemos įdiegimas, beveik 0,9 mln. litų skirta techninei įrangai – kompiuteriams, pausdintuvams, informacinės sistemos centrui – įsigyti.

Likusios lėšos bus skirtos sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos diegimo techninei priežiūrai vykdyti, specifikacijai, diegimo investicijų projektui parengti, taip pat administravimui bei kitoms projekto vykdymo reikmėms.

Projektą planuojama baigti iki 2014 metų balandžio mėnesio.

Radviliškio ligoninė – šio projekto vykdytoja. Be jos, projekte dalyvauja dar 17 Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų – ligoninių, poliklinikų ir ambulatorijų.

 

Įgyvendinti projektai:
 
Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Varpo g. 9
 

Projekto būsena: Įgyvendintas projektas

Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Projekto partneris: VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Projekto pradžia: 2009-06-05         Projekto pabaiga: 2012-12-13

 

Bendra projekto vertė:

 

2 632 498,49 Lt

Projektui skirtas finansavimas:

 

2 632 498,49 Lt

Projektui išmokėta lėšų:

 

62 225,63 Lt

  Iš jo ES dalis:

 

2 237 623,72 Lt

Iš jo ES dalis:

 

52 891,79 Lt

Siekiant tobulinti asmens psichikos sveikatos paslaugų sistemą, reikia modernizuoti stacionarios psichiatrijos grandį, investuojant į psichiatrijos dienos stacionarų patalpų įrengimą su šiuolaikinėmis specialiosios priežiūros priemonėmis bei aprūpinant jas reikiama medicinine įranga. Kokybiškos psichikos sveikatos paslaugos neįmanomos be modernios ir efektyvios stacionarinės pagalbos infrastruktūros.Šiaulių psichikos dienos centro paskirtis: teikiant socialines ir medicinines paslaugas, sustiprinti psichikos negalios žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti socializaciją ir sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus.Projekto pagrindinės veiklos – patalpų, esančių Varpo g. 9, Šiauliuose, skirtų Psichikos dienos stacionaro (centro) veiklai, rekonstrukcija bei įrangos, reikalingos psichikos dienos centro veiklos vykdymui, įsigijimas.Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – psichikos negalią turintys žmonės, jų šeimų nariai, medicinos ir aptarnaujantis personalas.Netiesioginiai naudos gavėjai – Šiaulių miesto, rajono ir viso regiono gyventojai.

 

2008 m. UNODC projektas  ,,ŽIV-AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Estijos, Latvijos ir Lietuvos įkalinimo įstaigose 2008-09-01–2009-09-01” (Metadono programa).

Šiaulių miesto savivaldybė įgyvendino projektą ,,Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas ir optimizavimas Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre“ ir panaudos sutartimi perdavė :

 

–     keturis automobilius ,,Volkswagen Golf Trendline 1,6,FSI;

–    dešimt kompiuterių „ORDI Blue 360“ su įdiegta programine įranga ir dešimt monitorių „Philips 170S8FS“;

–    dvidešimt keturis komplektus baldų šeimos gydytojų kabinetams;

–    eturias daugiafunkcines ginekologines kėdes GK-3;

–   penkerias svarstykles su ūgio matuokle SECA 745 kūdikiams ir dešimt svarstyklių su ūgio matuokle SECA 711 suaugusiems.