Vien medikai cukrinio diabeto plitimo nesuvaldys
2016-11-08
Efektyvi apsauga nuo gimdos kaklelio vėžio – skiepai
2016-11-29

Žemo slenksčio paslaugų kabinetas – atspirties taškas norintiems pakilti

(Informacija atnaujinta: 2016-11-08)

Narkotikai, prostitucija, sekso vergija, gyvenimo prasmės praradimas – kiek įvairaus amžiaus žmonių, ypač jaunų, patys neberanda kelio iš šių problemų labirinto. Jau aštuoneri metai visuomenės užribyje atsidūrusiems žmonėms grįžti į visavertį gyvenimą padeda Šiaulių centro poliklinikoje veikiantisžemo slenksčio paslaugų kabinetas, įkurtas įgyvendinant miesto savivaldybės remiamą Žalos mažinimo programą.

Kasdien – po kelis lankytojus

Jokios registracijos, jokių apklausų, jokio moralizavimo – pagrindiniai žemo slenksčio paslaugų kabineto darbo principai yra anonimiškumas ir konfidencialumas. „Mes labai griežtai laikomės šių principų, nes svarbiausia yra užmegzti pirmąjį kontaktą su atėjusiu žmogumi, nenuvilti jo pasitikėjimo ir stengtis jam pagelbėti“, – sako ilgametė Šiaulių centro poliklinikos gydytoja psichiatrė Jelena Kuznecova, teikianti pagalbą ir žemo slenksčio paslaugų kabinete.

Į šį kabinetą kasdien ateinapo kelislankytojus.Pasak E. Kuznecovos, per kelerius metus įgyta pasitikėjimo. „Čia pagalbos ateinantieji gali išsakyti pačias įvairiausias jiems rūpimas problemas, išnyko baimė“, – sako gydytoja.

Kabineto lankytojų amžius – įvairus:nuo trylikamečių iki vidutinio amžiaus žmonių.Trečdalis jų – ateidavę ir ankstesniais metais. Pusė iš to trečdalio narkotikų nebevartoja. Tuo medikė labai džiaugiasi ir įvardija šį faktą kaip žemo slenksčio paslaugų kabineto darbo rezultatą, pridurdama, kaddu narkotikų vartojimą nutraukę jaunuoliai dabar patys dirba socialiniais darbuotojais su jaunimu.

Tikslas – mažinti žalą

Pagrindinis projekto „Žalos mažinimo programa žemo slenksčio paslaugų kabinete, teikiant paslaugas atskirties grupėms bei prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ tikslas – žalos mažinimas pačiam asmeniui, aplinkai ir visuomenei. Programa skirta prekybos žmonėmis aukoms, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartotojams, siekiant sumažinti rizikingą šių asmenų elgseną, su ja susijusias neigiamas socialines, ekonomines, teisines pasekmes.

Besikreipiantiems į žemo slenksčio paslaugų kabinetą teikiamos įvairios konsultacijos,  nurodoma, kur galima atlikti greitus testus dėl ŽIV bei hepatitų virusų, narkotikų vartojimo. Labai svarbu žinoti, kad čia paslaugos teikiamos anonimiškai: nereikalaujama socialinio draudimo, asmens dokumentų ar prisirašymo prie gydymo įstaigos.

Vienas programos uždavinių – mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką asmeniui ir visuomenei, įskaitant nusikalstamumą, infekcijų plitimą. Dar nepasirengusiems atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo sudaromos sąlygos naudotis žalos mažinimo paslaugomis: keičiami švirkštai, adatos, dalijama tvarsliava, prezervatyvai, dezinfekcijos ir kontraceptinės priemonės. Žemo slenksčio paslaugų kabineto darbuotojai moko ir motyvuoja paslaugų gavėjus atsisakyti narkotikų vartojimo, bando įtraukti į reabilitacijos, resocializacijos programas.

Įgyvendinant šią programą labai svarbu taikyti pakaitinį gydymą metadonu. Jis skiriamas tiems opioidinius narkotikus vartojantiems pacientams, kurie jau pasirengę atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų.Vartojantys metadoną patys stengiasi jo mažinti, bet čia gresia nauji pavojai dėl kitų priklausomybių. J. Kuznecova įspėja, kad mažinti galima tik labai nuosekliai, prižiūrint gydytojui.

Valstybės suteikta galimybė

Šiaulių centro poliklinikos vyriausiasis gydytojas Mindaugas Maželis įsitikinęs: žalos mažinimo programa – tai valstybės suteikta galimybė narkotikus vartojantiems žmonėms, prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms sumažinti atskirtį, sulaukti paramos, sprendžiant sukeltas sveikatos, socialines, integravimosi į visuomenę ir kitas problemas.

„Teikti socialines ir psichologines konsultacijas, padėti reintegruotis į visuomenę, teikti pagalbą švirkščiamąsias ir psichotropines medžiagas vartojantiems asmenims, siekiant sumažinti infekcijų plitimą, narkotinių medžiagų perdozavimą, skatinti gydytis nuo priklausomybių – tokių tikslų siekiame įgyvendindamišią programą“, – sako poliklinikos vadovas. Vykdydama šią programą įstaiga bendradarbiauja su Šiaulių „Caritu“ bei policija.

Daugiau anoniminės informacijos apie teikiamas žalos mažinimo paslaugas: Šiaulių centro poliklinikos psichikos sveikatos centras; Žemo slenksčio paslaugų kabinetas (Vytauto g. 101, tel. informacijai (8 41) 523 869); www.siauliupoliklinika.lt