Duomenų saugumas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) 2016/679. Šis reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tvarkyti duomenis skaidriai, t. y. tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises.

Daugiau informacijos apie tai rasite kitose skiltyse.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Atsakingai rūpindamiesi kiekvieno žmogaus svarbiausiu turtu – sveikata ir suprasdami, kad asmens duomenys yra kiekvieno piliečio bendrojo saugumo dalis, ne mažesnį dėmesį skiriame ir deramam tokių duomenų saugumo užtikrinimui.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika ir jos padaliniai (toliau – Poliklinika) asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m.balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėlfizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo irkitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Bendrasis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos vykdymo aprašas (nuoroda) nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines irtechnines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą įšiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, mūsų įstaigoje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotoja valdymui Danutė Šimkutė.

Jei turite klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis elektroniniu paštu personalas@siauliupoliklinika.lt arba telefonu (+370 41) 37 40 43.

Privatumo politika


BENDRA INFORMACIJA

Poliklinika šia privatumo politika nustato Jūsų duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis poliklinikos valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamas poliklinikos interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis.
Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Primename, kad asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę, neturėdami tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimo.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus. Daugiau apie tai skaitykite skyriuje „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti kai kurios informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis tam tikromis paslaugomis.

JŪSŲ INFORMACIJĄ NAUDOJAME ŠIAIS TIKSLAIS

• įvertinti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį;
• kitais atvejais – tik su Jūsų sutikimu.
Tačiau, Jūs turite teisę nesutikti ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Jūsų informaciją atskleidžiame

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
• jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
• institucijoms, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Kad apsaugotume informaciją apie Jus duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename,-nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Duomenų apsauga ir „Google Analytics“ įskiepio naudojimas

Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą mūsų svetainėje bei teikti patrauklesnius pasiūlymus ar daugiau sužinoti apie svetainių naudotojų elgseną, analizuoti vartotojų poreikius bei tendencijas ir tobulinti tiek svetainės, tiek ir pacientų aptarnavimą, mes naudojamės Google analytics įskiepiu ir tvarkome apibendrintus ir nuasmenintus duomenis: tokius kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, kalba, lytis, interesai ir pan. Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiosios šalies (Google) įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager).

Kaip mes saugojame Jūsų duomenis?

Užtikriname Jūsų saugumą naudodamiesi šiais įskiepiais bei procedūromis.

Akismet Anti-Spam

Akismet funkcijos yra:
• automatiškai tikrina visus komentarus ir išfiltruoti tuos, kurie atrodo kaip brukalai;
• aiškiai mato paslėptas ar klaidingas nuorodas;
• speciali atmetimo funkcija iš karto blokuoja akivaizdžius brukalus.

Wordfence Security

Wordfence funkcijos yra:
• ši ugniasienė identifikuoja ir užblokuoja įtartinai kenksmingą srautą;
• apsaugo šį tinklalapį maksimaliai, atitinka WordPress reikalavimus;
• integruotas kenkėjiškų programų skaitytuvas blokuoja užklausas, kuriose yra kenksmingo kodo ar turinio;
• apsaugo nuo neapdairių prisijungimo bandymų juos ribojant, patvirtina tik tvirtus slaptažodžius ir kitas prisijungimo saugumo priemones.

WP GDPR Compliance

WP GDPR funkcijos – padėti svetainėms ir internetinių parduotuvių savininkams laikytis Europos privatumo taisyklių.

SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

• įteikiant tiesiogiai adresu: Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai
• paštu: Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai;
• el. paštu: info@siauliupoliklinika.lt

Asmens duomenų gavėjai

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti valdomus ir tvarkomus duomenis šiems duomenų gavėjams:

 • Sveikatos apsaugos ministerijai ir jos pavaldžioms institucijoms
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jos pavaldžioms institucijoms
 • Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinei ligonių kasai, privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA
 • Sveikatos apsaugos ministerijai elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBIIS)
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
 • Sveikatos priežiūros įstaigoms
 • VĮ Registrų centrui
 • Higienos institutui
 • Biomedicininių tyrimų užsakovams
 • Valstybinei darbo inspekcijai
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai
 • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
 • Teisėsaugos institucijoms (teismui, policijai, prokuratūrai, advokatams (tik esant asmens sutikimui ar teisinių paslaugųteikimo sutarčiai), ikiteisminio tyrimo įstaigoms)
 • Švietimo ir ugdymo įstaigoms
 • Finansinėms institucijoms
 • Draudimo bendrovėms, tik esant asmenssutikimui
 • Ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems pagrindą gauti asmens duomenis.

Asmens duomenų teikėjai

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti kitų duomenų valdytojų valdomus asmens duomenis iš šių duomenų teikėjų:

 • Valstybinės ligonių kasos
 • Teritorinės ligonių kasos
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • VĮ Registrų centro
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Gydymo įstaigų
 • Higienos instituto
 • Draudimo kompanijų
 • Finansinių institucijų
 • Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 • Ir kitų duomenų gavėjų, iš kurių teisėsaktų nustatyta tvarka gaunami valdomi asmens duomenys.

Atviri duomenys

Čia skelbiami VšĮ Šiaulių centro poliklinikos tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais VšĮ Šiaulių centro poliklinikos disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys – laisvai prieinami įstaigos veikloje sukaupti nuasmeninti duomenys, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Įstaigos duomenys ir jų pateikimas dar ruošiamas.

Dėl atvirų duomenų pasiūlymų bei reikalingų duomenų ir jų struktūrų kreipkitės el. paštu: info@siauliupoliklinika.lt

Kiti atvirų duomenų šaltiniai:

Dėl vizito pas šeimos gydytojus, odontologus, psichiatrus ir kt. specialistus, pacientai gali registruotis internete, adresu esveikata.lt