Reikalinga išankstinė registracija tel. (8 41) 374 037 arba (8 41) 525 406

PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS

Nuoroda į kainyną

Privalomojo sveikatos tikrinimo tikslai

Profilaktinis sveikatos tikrinimas atliekamas

 

ASMENŲ, DIRBANČIŲ DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS), SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

 

ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ, SVEIKATOS TIKRINIMAS

Asmuo, vykstantis dirbti ar mokytis į užsienį ir norintis gauti medicininę pažymą forma Nr. 082a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

 

VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 083-1/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Vairuotojo pažymėjimą (jei turi).
 3. Dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį– asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a, jei sveikatą privaloma periodiškai tikrintis.
 4. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentą išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmeniui psichikos ir priklausomybės ligų sveikatos priežiūros paslaugos nebuvo teiktos.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Vairuotojų garbės deklaracijąKlausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjosSveikatos patikrinimo klausimyną.

 

ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI AR LAIKYTI ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS, SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti ar laikyti ginklą, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Darbovietės, seniūnijos ar kitos institucijos charakteristiką.
 3. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentą išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą paskutinius 10 metų.
 4. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą forma Nr. 048-2/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentą    išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 3. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimynąPramoginių laivų, Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją.

 

TRAUKINIO MAŠINISTŲ IR DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ EISMO SAUGAI UŽTIKRINTI SVARBIAS UŽDUOTIS, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma           Nr. 047/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Jei asmuo nėra Šiaulių centro poliklinikos pacientas, atsineša medicinos dokumentą išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimynąTraukinio mašinisto garbės deklaraciją.

 

INFORMACIJA DARBDAVIAMS

Darbuotojų privalomąjį sveikatos tikrinimą reglamentuoja „Darbų saugos ir sveikatos“ įstatymas, kiti teisės aktai. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ypač svarbūs, kai darbuotojams yra rizikos susirgti profesine liga.

Šiaulių centro poliklinika pagal iš anksto sudarytas sutartis atlieka privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus įmonių, įstaigų bei įvairių organizacijų darbuotojams, už kurių periodinius sveikatos tikrinimus yra atsakingas darbdavys.

Sutartis su Šiaulių centro poliklinika dėl darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo sudariusiems darbdaviams garantuojame:

kompleksinį visų įmonės darbuotojų sveikatos ištyrimą vienoje vietoje;

kvalifikuotų medicinos specialistų komandą;

profilaktinį patikrinimą Jums palankiu laiku bei darbo laiko taupymą;

galimybę profilaktinį patikrinimą derinti su skiepais nuo gripo, erkinio encefalito;

galime atlikti papildomus individualius tyrimus bei konsultacijas;

Atsižvelgdami į Jūsų įmonės pageidavimus, darbuotojų skaičių, lytį, amžių, profilaktinių patikrinimų atlikimo laikotarpį, profesijų specifiką, privalomojo sveikatos patikrinimo kainą deriname – galime pasiūlyti keletą sveikatos profilaktinio patikrinimo variantų.

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TARNYBA

Registracija:

Atvykus kreiptis į registratūrą, o po to į 110 kab., tel. (8 41) 378 750

Darbo laikas 7.30 – 15.00 val.

El. p. profilaktinis@siauliupoliklinika.lt

Darbo medicinos gydytojas:

315 kab., tel. (8 41) 525 418

Profilaktinių sveikatos tikrinimų gydytojų specialistų komisija dirba:

darbo dienomis 8.00–11.30 val.

 

Dėl vizito pas šeimos gydytojus, odontologus, psichiatrus ir kt. specialistus, pacientai gali registruotis internete, adresu esveikata.lt