Praneškite apie korupciją

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika siekia, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl raginame susidūrus su korupcija kreiptis:

Įstaigoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotoja valdymui Danutė Šimkutė, tel. +370 41 37 40 43, el. p. personalas@siauliupoliklinika.lt Taip pat galite kreiptis į Personalo ir teisės skyrių, 219 kab.

Į įstaigos korupcijos prevencijos komisiją kreiptis tel. + 370 41 52 31 13 arba el. p. info@siauliupoliklinika.lt

Įstaigos pasitikėjimo tel. +370 41 37 40 43

Į Šiaulių miesto savivaldybę el. p. korupcijos_prevencija@siauliai.lt

Į Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis telefonu +370 800 66004 (spaudžiant 2) arba el. p. korupcija@sam.lt

Į STT tarnybą karštosios linijos tel. + 370 5 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Policijai – bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją

 1. Direktoriaus pavaduotoja
 2. Vyriausioji finansininkė
 3. Vyriausioji slaugos administratorė

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino:

 • atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;
 • kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą;
 • vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą atsakingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 • tiesiogiai, atvykus į Polikliniką (Vytauto g. 101, Šiauliai);
 • paštu, atsiųsdamas pranešimą Poliklinikos adresu. Siunčiant pranešimą paštu po Poliklinikos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas“;
 • elektroniniu paštu, atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu daiva.dambrauskiene@siauliupoliklinikal.lt

 

Pranešimai apie nusišalinimą

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero 2021-10-07 potvarkiu Nr. MP-300 "Dėl atsakingo asmens skyrimo siekiant išvengti interesų konflikto" informuojame, kad įstaigos vadovas yra nusišalinęs nuo sprendimų, susijusių su darbuotojo R.M. darbo santykiais.

Dėl vizito pas šeimos gydytojus, odontologus, psichiatrus ir kt. specialistus, pacientai gali registruotis internete, adresu esveikata.lt