Laba diena. Rekomenduojame kreiptis pas savo šeimos gydytoją. Jums atliks visus reikiamus tyrimus ir atsakys į Jums rūpimus klausimus.
Linkime sveikatos!

Atnaujinta: 2023-03-22

Visą informaciją Jums suteiks paskambinus nurodytu telefonu (8-41) 523 869.
 

Atnaujinta: 2023-03-22

Išankstinės pacientų registracijos sistema (IPR IS)

Atnaujinta: 2023-03-22

IPR – tai išankstinė pacientų registracijos sistema, dalis e. sveikatos platformos, kuri leidžia automatizuoti išankstinės registracijos pas gydytoją procesus tiek pacientams, tiek specialistams, vykdyti juos skaidriai, tinkamai identifikuojant pacientą.

Išankstinė registracija vykdoma nuotoliniu būdu ir tai vyksta greičiau nei kitomis veikiančiomis priemonėmis, tokiomis kaip telefonu ar atvykus į sveikatos priežiūros įstaigą. Siekiama, kad IPR sistema naudotųsi kiek galima daugiau sveikatos priežiūros įstaigų bei pacientų.

 

IPR sistema leidžia pacientams nuotoliniu būdu rezervuoti priėmimo laiką, gauti pranešimus ir priminimus apie numatytą apsilankymą pas gydytoją, atšaukti apsilankymą, internete stebėti visų savo planuojamų bei įvykusių apsilankymų istoriją. Pacientai taip pat gali jiems įprastu būdu užsiregistruoti atvykę į gydymo įstaigą arba telefonu, taip kaip daroma šiuo metu.

 

Ši sistema padeda sukurti tolygų pacientų pasiskirstymą tarp gydymo įstaigų ir specialistų, o pacientai mato, koks yra realus gydytojų  užimtumas ir gali rinktis tą įstaigą, kurioje pas gydytoją patekti bus galima greičiau.

 

Sistema pati primena pacientui apie artėjantį apsilankymą pas gydytoją, tad jei pacientai laiku atvyksta pas gydytoją jiems paskirtu metu, gydymo įstaigos gali aptarnauti daugiau pacientų, o pacientai išvengia laukimo eilių.

 

IPR yra susieta su e. sveikatos sistema, todėl pacientai gali lengviau registruotis paslaugoms, kurioms reikia e. siuntimo, tėvai gali lengvai ir patogiai registruoti savo vaikus konsultacijai pas sveikatos priežiūros specialistus.

 

Kviečiame SPĮ su VĮ RC sudaryti IPR IS naudojimosi sutartis (užpildę sutarties formą Word formatu, atsiųskite el.paštu versloklientai@registrucentras.lt) ir pradėti rengtis sisteminiams pakeitimams. Dėl klausimų, susijusių su IPR IS, prašome kreiptis telefonu +370 5 236 4577 arba e.sveikata@registrucentras.lt

 

Integracinių sąsajų dokumentacija:

IPR IS aprašymas

Techninė medžiaga (mokymų aplinka) - https://iprws-mokymai.esveikata.lt/swagger-ui/

Techninė medžiaga - https://iprws.esveikata.lt/swagger-ui/

ESPBI IS duomenų mainų ir integracijos projektavimo dokumentacija

Autorizavimas

 

Instrukcijos pacientams:

IPR IS instrukcija pacientams (pdf)

Prisijungimas prie IPR IS, registracija ir jos atšaukimas (video)

 

Instrukcijos IPR administratoriams:

IPR IS instrukcija IPR administratoriams (pdf)

IPR administratoriaus rolės funkcionalumai (video)

 

Instrukcijos registratoriams–specialistams ir talonų tvarkytojams:

IPR IS instrukcija registratoriams–specialistams (pdf)

Prisijungimas prie IPR IS, registracija, jos atšaukimas, nepatvirtintų ir užregistruotų vizitų valdymas (video)

Registracija į eilę ir pacientų eilių valdymas (video)

Vizitų laikų generavimas ir administravimas (video)

Instrukcija kaip sukurti atstovavimą

 

Su COVID-19 skiepų duomenų tvarkymu susijusios instrukcijos registratoriams–specialistams ir talonų tvarkytojams:

Išankstinė pacientų registracija ir paslaugos atlikimo registravimas

Pacientų registracija į eilę paslaugai gauti

Registratūros darbo vietos sukūrimas

Vizitų laikų išankstinei pacientų registracijai generavimas

 

Informaciniai IPR IS filmukai:

 

1_Dalis (video)

2_Dalis (video)

3_Dalis (video)

Apibendrintas (video)

Kurti atstovavimą
Atnaujinta: 2023-03-22

Prisijungęs naudotojas gali atidaryti naujo atstovavimo kūrimo puslapį, pasirinkęs Kurti atstovavimą Paciento atstovavimų peržiūros puslapyje, aprašytame skyriuje 4.14 Peržiūrėti atstovavimų sąrašą.

78 paveikslas. Naujo atstovavimo kūrimo puslapis

 

Bloke Asmens duomenys nurodomas asmuo, kurį prisijungęs naudotojas nori paskirti paciento atstovu. Naudotojas turi įvesti duomenis visuose įvedimo laukuose:

*Vardas – atstovo vardas arba vardai.

*Pavardė – atstovo pavardė arba pavardės.

*Asmens kodas – atstovo asmens kodas Gyventojų registre arba Užsieniečių registre.

Įvedus duomenis ir paspaudus Ieškoti, sistema ieško nurodyto asmens ESPBI IS pacientų kataloge, Gyventojų registre ir Užsieniečių registre.

*Laukuose Vardas, Pavardė, Asmens kodas turi būti nurodyti tikslūs duomenys. Jeigu šie duomenys nesutampa su nurodytais ESPBI IS pacientų kataloge, Gyventojų registre arba Užsieniečių registre, sistema parodo pranešimą „Įrašų nerasta“

 

Bloke Atstovavimo duomenys nurodomas įgaliojimai, kuriuos norimas suteikti kuriamam atstovui. Duomenys, kurios reikia įvesti:

*Atstovo tipas – lauke būtina pasirinkti vieną iš sistemos pateikiamų atstovų tipų reikšmių. Atstovų tipai, kuriuos galima sukurti iš pacientų portalo, yra: Įgaliotas atstovasDarbdavio atstovas.

*Jeigu Gyventojų arba Užsieniečių registre registruotam nepilnamečiui nurodyti duomenys apie jo tėvus, bet kurio iš tėvų arba nepilnamečio paciento aplinkoje Paciento informacijos puslapyje (žr. skyrių 4.2 Peržiūrėti paciento duomenis) pasirinkus meniu Atnaujinti duomenis iš registrų, abu nepilnamečio paciento tėvai bus nurodyti kaip jo Atstovai pagal įstatymą.

*Atstovą pagal įstatymą rankiniu būdu gali sukurti tik ESPBI IS tvarkytojas.

Priklausomai nuo pasirinkto atstovo tipo, keičiasi bloke Atstovavimo duomenys rodomi ir privalomi užpildyti laukai.

*Įgaliojimai – veiksmų, kuriuos gali vykdyti įgaliotas atstovas, pasirinkimas. Laukas rodomas ir turi būti užpildytas pasirinkus atstovo tipą Įgaliotas atstovas.

*Jeigu pasirinktas atstovo tipas Darbdavio atstovas, laukas Įgaliojimai nerodomas. Darbdavio atstovui sistemoje suteikiami įgaliojimai: kurti atstovaujamam pacientui E047 ir E048 pažymų darbdavio atstovo dalį, peržiūrėti ir tvarkyti savo sukurtas pažymas. Darbdavio atstovo pagrindinio puslapio ir leidžiamų veiksmų aprašymą žiūrėkite skyriuje 4.1.4 Pradinis ESPBI IS puslapis prisijungusiems darbdavio atstovams.

Atstovo tipui „Įgaliotas atstovas“ būtina nurodyti bent vieną (galima ir daugiau) įgaliojimą iš įgaliojimų sąrašo. Norint, kad sąrašas būtų filtruojamas, galima įvesti žodį ar žodžio dalį įgaliojimų bloko paieškos lauke. Paspaudus nuorodą Pažymėti visus, pažymimi visi sąraše esantys įgaliojimai, įskaitant ir tuos, kurie nematomi dėl įvesto filtro. Paspaudus nuorodą Nužymėti visus, nužymimi visi sąraše pažymėti įgaliojimai, įskaitant ir tuos, kurie nematomi dėl įvesto filtro.

Įgaliojimų tipų ir teisių, kurias atstovui suteikia konkretus įgaliojimo tipas, aprašymas:

*Apriboti prieigos prie paciento ESI teises - įgaliojimas suteikia galimybę apriboti paciento medicininių dokumentų matomumą sveikatos priežiūros specialistams.

*Peržiūrėti e. receptų duomenis - įgaliojimas suteikia galimybę peržiūrėti paciento e. receptų duomenis.

*Peržiūrėti ir atsakyti gautus sveikatos priežiūros specialistų pranešimus - įgaliojimas suteikia galimybę peržiūrėti pacientui skirtus sveikatos priežiūros specialistų pranešimus bei atsakyti į šiuos pranešimus.

*Peržiūrėti ir komentuoti paciento ESI įrašus - įgaliojimas suteikia galimybę peržiūrėti paciento medicininius dokumentus ir prie jų prisegtas bylas, susijusių asmenų, diagnozių ir alergijų sąrašus, teikti ir peržiūrėti medicininių dokumentų pastabas.

*Peržiūrėti paciento siuntimus - įgaliojimas suteikia galimybę peržiūrėti paciento siuntimų dokumentus.

*Peržiūrėti paciento skiepų kalendoriaus įrašus - įgaliojimas suteikia galimybę peržiūrėti paciento vakcinacijos įrašus ir suplanuotus skiepus.

*Peržiūrėti pacientui išduotas pažymas ir suformuoti prieigą prie pažymos viešajame portale - įgaliojimas suteikia galimybę peržiūrėti pacientui išduotas pažymas ir sukurti pažymų peržiūros viešajame portale kodus.

*Valdyti paciento įgaliojimus - įgaliojimas suteikia galimybę kurti paciento atstovus ir juos peržiūrėti.

*Įgaliojusio paciento vardu teikti prašymus gauti pažymoms - įgaliojimas suteikia galimybę paciento vardu užsakyti pažymas.

*Įsigyti vaistinius preparatus ir MPP - įgaliojimas suteikia galimybę vaistinėje įsigyti pacientui skirtus vaistinius preparatus ir MPP.

*Galioja – lauke galima, bet neprivaloma pasirinkti iš kalendoriaus arba įvesti atstovavimo galiojimo pabaigos datą. Jei atstovavimo galiojimo pabaigos datos nenurodoma, atstovavimas laikomas neterminuotu.

*Atstovavimo galiojimo pradžios data laikoma data, kai duomenys apie atstovavimą yra išsaugomi ESPBI IS. Atstovavimo galiojimo pabaigos data turi būti vėlesnė už atstovavimo galiojimo pradžios datą, tai yra už einamąją datą.

 

Užpildžius duomenis Naujas atstovavimas puslapyje, galima pasirinkti išsaugoti pakeitimus (Išsaugoti) arba išvalyti puslapyje atliktus pakeitimus (Išvalyti):

*Išsaugoti. Paspaudus mygtuką Išsaugoti, sistema patikrina naudotojo nurodytus duomenis.

*Įvestų duomenų gali nepavykti išsaugoti, jei:

1. Neužpildyti privalomi duomenys. Privaloma nurodyti asmenį, atstovo tipą ir bent vieną įgaliojimą, jeigu atstovo tipas yra „Įgaliotas atstovas“.

2. Nurodyti duomenys neatitinka tikrinimo taisyklių. Nurodyta atstovavimo galiojimo pabaigos data turi būti vėlesnė už einamąją datą.

Jeigu duomenys yra teisingi, iš jų suformuojamas „Įgaliojimo atstovauti pacientą suteikimas“ dokumentas, kurį naudotojas turi pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip aprašyta skyriuje 4.10 Pasirašymas elektroniniu parašu. Sėkmingai pasirašius dokumentą, ESPBI IS sukuriamas naujas paciento atstovo įrašas ir atidaromas atstovavimų peržiūros puslapis (žr. skyrių 4.14 Peržiūrėti atstovavimų sąrašą), kuriame atstovavimų sąraše yra įtrauktas ir naujai sukurtas atstovas.

*Tam, kad įgaliotas atstovas galėtų naudotis atstovo teisėmis, jis turi kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinti, kad sutinka atstovauti pacientą (žr. skyrių 4.13 Tvarkyti pacientui suteiktus įgaliojimus).

*Išvalyti. Paspaudus mygtuką Išvalyti, puslapyje atlikti duomenų pakeitimai išvalomi, duomenys neišsaugomi ir naujas atstovavimas nesukuriamas.

Švenčių, poilsio dienomis būtinoji pagalba teikiama
Suaugusiesiems: Respublikinės Šiaulių ligoninės priėmimo skyrius, Kudirkos g. 99, tel. (8 41) 524 252.
Vaikams: Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77, tel. (8 41) 523 028.

Atnaujinta: 2023-03-22

Dėl vizito pas šeimos gydytojus, odontologus, psichiatrus ir kt. specialistus, pacientai gali registruotis internete, adresu esveikata.lt